Fundacje, Stowarzyszenia

Strony:

D.O.M Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości

Nieobojętni.pl to próba stworzenia płaszczyzny spotkania, wymiany poglądów osób wrażliwych społecznie, nieobojętnych w swoich codziennych życiowych wyborach i czynach wobec wyzwań współczesności: szerzącej się przemocy i obojętności, odrzucenia podstawowych

ul. Madalińskiego 69 a Warszawa
TEL: 22 845 60 16

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum

O nas Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum powstała dzięki inicjatywie członków Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum, którzy posiadając wizję budowy domu hospicjum dla ludzi chorych na raka, szukali środków aby zrealizować swój cel. 28.02.1991 r., 17 osób

os. Centrum B 6 Kraków
TEL: 12 425 75 83

Fundacja Ex Animo im. Marii Sapiechy

Fundacja EX ANIMO została powołana z inicjatywy księżnej Marii Sapiehy i kierownika Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” prof. Danuty Perek. Jej celem jest pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i wspieranie działań

al. Dzieci Polskich 20 Warszawa
TEL: (22) 851 10 80

Towarzystwo Charytatywne Rodzina

Stowarzyszenie, z którego wywodzi się Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” powstało w roku 1990 o nazwie: Polskie Towarzystwo Charytatywne z siedzibą w Katowicach ul. Wawelska 4, stowarzyszenie to posiadało 8 placówek na terenie województwa śląskiego, między

ul. Marklowicka 17 Wodzisław Śląski
TEL: (32) 455 34 91

Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji w składzie 11 osób , oraz Rada Fundacji w składzie 7 osób . Członkowie Zarządu Fundacji i Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie . Zarząd Fundacji i Radę Fundacji obsługuje Biuro, w którym na umowę o dzieło i umowę

Ul. 11 Listopada 17 / 19 blok 2, lok. 101-103 Warszawa
TEL: 22 818 25 67

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum powstała dzięki inicjatywie członków Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum, którzy posiadając wizję budowy domu hospicjum dla ludzi chorych na raka, szukali środków aby zrealizować swój cel. Spośród tych członków- 17 osób

Os. Centrum B 6 Kraków
TEL: 12 425 75 83

Fundacja Ex Animo im. Marii Sapiechy

Fundacja EX ANIMO została powołana z inicjatywy księżnej Marii Sapiehy i kierownika Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” prof. Danuty Perek. Jej celem jest pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i wspieranie działań

al. Dzieci Polskich 20 Warszawa
TEL: (22) 851 10 80

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach została utworzona w 1993 roku z inicjatywy likwidowanego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i grupy nauczycieli z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Fundacja została zarejestrowana w

ul. Siedlecka 6a Police
TEL: 91 431 66 34

H. Fundacja Sadyba

Celem powołania Fundacji jest utworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji bytowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w starszym wieku. Środkiem do realizacji

Klimczoka 80 Bystra Krakowska
TEL: 33 819 48 43

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl

* świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej w realizacji projektów budowy kościołów, kaplic i innych miejsc kultu * świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej w realizacji

ul. Wilcza 8 Ząbki
TEL: 22 771 51 64

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ

Zarówno koła, jak i oddziały Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzą szeroką działalność obejmującą zadania statutowe TPD. Prowadzimy wiele placówek działalności pozaszkolnej, opiekuńczej, terapeutycznej i wypoczynkowej. Dzieci spotykają się na 12 placach gier i

ul. Mikołaja Reja 27 Wrocław
TEL: 71 322 29 25

Strony: