SCE „Flandria” Spółdzielnia Europejska z o.o.

Opis organizacji

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” powstało w latach 1995 – 1997 w Inowrocławiu dzięki środkom finansowym Rządu Flamandzkiego oraz Federacji Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych z Belgii, pełniących w tym kraju rolę oficjalnych kas chorych. Od 2010 r. funkcjonuje oddział „Flandrii” w Gdyni.

Obecny kształt i rola Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych (inaczej Chrześcijańskich Kas Chorych) w Belgii wynika z prawnego połączenia działań ruchów wzajemnościowych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Ich przesłaniem jest promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w duchu wzajemnej pomocy i solidarności. To zasadnicze przesłanie realizują poprzez:

aktywne uczestnictwo w polityce zdrowotnej i społecznej,
czuwanie nad zapewnieniem opieki zdrowotnej i usług społecznych dostępnych dla całej ludności,
zwiększanie możliwości rozwoju i integracji osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych,
promowanie postaw szacunku i odpowiedzialności każdego względem jego zdrowia,
przyczynianie się do utrzymywania przy życiu idei i walorów wzajemnej pomocy, solidarności i sprawiedliwości w społeczeństwie.

Realizację tych celów Chrześcijańskie Stowarzyszenia Wzajemnościowe opierają na zaangażowaniu swoich członków oraz licznych wolontariuszy.

Od 1993 roku Chrześcijańskie Kasy Chorych (www.cm.be) wspierają projekty utworzenia stowarzyszeń wzajemnościowych w Europie Centralnej, Afryce i Ameryce Łacińskiej, w tym Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.
Działalność

Przesłaniem działalności Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, profesjonalnej pomocy wolontaryjnej oraz wspieranie możliwości samorealizacji poprzez udział w szerokiej ofercie działań społecznych i zdrowotnych. Działalność stowarzyszenia obejmuje:

wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji społecznej, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
bogatą ofertę dla młodych wolontariuszy oraz wolontariuszy 45+ (szkolenia, spotkania integracyjne, udział w ciekawych przedsięwzięciach),
realizację programów i akcji profilaktycznych,
kompleksową informację na temat placówek i organizacji świadczących usługi i pomoc pacjentom, refundacji artykułów medycznych, świadczeń przysługujących pacjentom,
porozumienia o rabatach dla członków na usługi w prywatnych gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, gabinetach zdrowia i urody.

Wszystkim przedsięwzięciom stowarzyszenia przyświeca idea solidarności międzyludzkiej, życzliwości i otwartości. Dlatego każdy może zostać członkiem SWP „Flandria” i współtworzyć warunki do poprawy zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego swojego i innych.

SCE „FLANDRIA” SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Z O.O.Spółdzielnia Europejska powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Fundacji Wzajemnej Pomocy i ich belgijskich partnerów: Escapo, De Lindeboom i Nationaal Hulpfonds.

Organizacja ta powstała na gruncie mieszanki prawa europejskiego i krajowego.

SCE „Flandria” będzie rozwijać działalność w zapoczątkowanych przez Stowarzyszenie regionach:
kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim, a – w przyszłości – również w innych regionach Polski. SCE „Flandria” ściśle współpracuje ze strukturami SWP „Flandria”, w tym koordynatorami regionalnymi i wolontariuszami.

W celu pokrycia kosztów działalności wolontaryjnej SCE „Flandria” prowadzi sieć sklepów medycznych oraz wypożyczalni sprzętu medycznego oraz apteki społeczne.

Galeria organizacji:

Dane teleadresowe

Telefon:

52-355-24-16

Telefon:

52 3574795

Fax:

52 3574795

Strona:
www.flandria.pl

Adres:

ul. Andrzeja 8, Inowrocław 88-100

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: ul. Andrzeja 8 Inowrocław 88-100