Powrót na listę

Fundacja Imienia Janusza Pajewskiego

Oferta organizacji

Misja
Wspieranie dzialalności Uniwersytetu im.Adama Mickieiwcza w Poznaniu.

Prowadzone działania
1.Przekazywanie stypendiów -5 stypendiów co miesiąc.
2.Poszerzanie bazy dydaktycznej (zakup książek,czasopism)
3.Prowadzenie działalności wydawniczej.
Nauka, kultura, ekologia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoAdres: ul. Lądecka 12 Poznań 60-464Powrót na listę