Powrót na listę

FUNDACJA ROZWOJU MEDYCYNY SPORTOWEJ

Opis organizacji

FUNDACJA ROZWOJU MEDYCYNY SPORTOWEJ

została wpisana do rejestru fundacji w dniu 23 czerwca 1994 roku.

Działalność Fundacji obejmuje między innymi:

podejmowanie i popieranie inicjatyw służących poszerzeniu bazy leczniczej i rehabilitacyjnej,
prowadzenie kształcenia w zakresie medycyny sportowej, odnowy biologicznej i rehabilitacji,
promocję i wspieranie wydawnictw dla propagowania nowoczesnych osiągnięć naukowych w zakresie medycyny,
współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami o podobnym zakresie zainteresowań.

Zarząd Fundacji działa w czteroosobowym składzie:

Zbigniew Rusin - Prezes Zarządu
Ryszard Majkowski - Członek Zarządu
Tadeusz Ściński - Członek Zarządu
Maryla Gałczyńska - Członek Zarządu

Zarząd w sierpniu 1994 roku utworzył jako własną jednostkę organizacyjna Lecznicę Lekarską. Lecznica jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej wykonującym świadczenia zdrowotne dla ogółu ludności.

Oferta organizacji

* dr. Piotr Nowak chirurg ortopeda traumatolog

* dr. Paweł Opaliński chirurg ortopeda traumatolog

* dr. Józef Czopik chirurg ortopeda traumatolog specjalista rehabilitacji narządów ruchu oraz fizykoterapii, balneologii i klimatologii

* dr. Marek Kawula lekarz medycyny

Dane teleadresowe

Telefon:

22 592 93 93

Telefon:

22 592 93 89

Fax:

22 592 93 96

Strona:
www.frms.pl

Adres:

ul. Wawelska 5, Warszawa 02-034

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: ul. Wawelska 5 Warszawa 02-034Powrót na listę