Medi Compleks sp. z.o.o .Hospicjum,Opieka Paliatywna

Opis organizacji

„Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci.”


Hospicjum to zespół ludzi służących solidarnie sobie nawzajem. Silni potrzebni są słabszym, a słabi silnym. Hospicjum pomaga człowiekowi bez względu na jego światopogląd czy wyznanie. Opiekując się chorym widzimy całego człowieka, a nie tylko jego chorobę. Pragniemy pomóc mu żyć z chorobą , w miarę potrzeby rehabilitować. Dużą część pracy Hospicjum stanowi wspieranie chorego człowieka i jego bliskich.
Opieka hospicyjna jest bezpłatna.


Idea i metody opieki hospicyjnej
- walka z bólem i innymi przykrymi objawami choroby
- czynienie godnym ostatniego etapu życia chorego
- wspomaganie rodziny w opiece nad chorym
- pomoc i wsparcie rodzinom osieroconym


Dostępność do świadczeń

Zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich, pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu.

Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub jego rodziną.

Każda wizyta personelu hospicjum jest potwierdzona przez chorego lub jego rodzinę.

Personel gotowy do udzielania porad telefonicznych przez 7 dni w tygodniu (także w święta) i w razie potrzeby do udzielenia pomocy w czasie wizyty w domu.


Warunki objęcia chorego domową opieką hospicyjną:

- skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
- udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego,
- zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie,
- kwalifikacja lekarza hospicjum domowego.

Objęcie opieką hospicyjną nie oznacza utraty opieki lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej, ale jest jej uzupełnieniem.

Hospicjum Domowe Królowej Apostołów rozpoczęło swoją działalność 16.07.2009r, obejmując najpierw opieką jedynie dorosłych, zaś od 1 stycznia 2011 roztacza również opiekę nad dziećmi.
Wzorem i wielką pomocą w realizacji naszych hospicyjnych działań była i jest nasza rodaczka, Maria Cygan -lekarz specjalista opieki paliatywnej, człowiek wielkiego serca, wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności dostrzegania w życiu największych wartości.

Nasi mali podopieczni hospicjum pochodzą z terenu powiatu myślenickiego i powiatów ościennych. Opiekujemy się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Obejmujemy pomocą wszystkie sfery życia chorego dziecka i jego rodzinę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sama pomoc medyczna nie wystarczy…...Dlatego poza fachową wiedzą staramy się być wsparciem, pamiętając, że często sama obecność jest najlepszym lekarstwem, mogacym przynieść ulgę w tych trudnych dniach życia czlowieka.

Dorośli chorzy hospicjum domowego to osoby z terenu powiatu myślenickiego i powiatów ościennych, z rozpoznaniem zaawansowanej choroby nowotworowej. Służąc im i ich rodzinom zawsze stawiamy na pierwszym miejscu człowieka i godność osoby ludzkiej, którą posiada każdy. Jan Paweł II, w swojej nauce często poruszający problem choroby i cierpienia jest dla nas duchowym przewodnikiem a jego nauka drogowskazem.


Zespół hospicyjny składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, pedagoga, kapłanów i wolontariuszy otacza chorych kompleksową opieką domową, dopasowaną do indywidualnych potrzeb chorych i ich rodzin.


Siedziba Hospicjum Domowego Królowej Apostołów znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Wiśniowej pod nr. 317, przy kościele parafialnym św. Marcina.

Tekst; D. Kowal

Oferta organizacji

Muszą być spełnione następujące warunki, abyśmy mogli objąć dziecko domową opieką hospicyjną:


- rozpoznanie choroby kwalifikującej do objęcia opieką paliatywna i hospicyjną dzieci do 18 roku życia (lista poniżej)
- skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (może być wydane przez lekarza oddziału szpitalnego lub lekarza POZ )
- udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego
- rodzice/opiekunowie powinni mieć pełną wiedzę na temat realnego stanu zdrowia dziecka
- rodzice i dziecko pragną być w domu
- kwalifikacja lekarza hospicjum domowego
- zapewnienie stałej obecność w domu kompetentnego opiekuna
- podpisy rodzica lub opiekuna dziecka w karcie wizyt w domu chorego


WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ DZIECI DO 18 ROKU ŻYCIA

POBIERZ ZAŁĄCZNIK Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 139 poz. 1138


Kierownik NZOZ ZDROWIE s.c.:
Danuta Kowal
kom. 509713269 tel.praca 12 27-14-530

Lek.med. Maria Cygan
specjalista chorób wewnętrznych i opieki paliatywnej
kom. 605680368 tel.praca 12 27-14-530


Lek Maria Cygan specjalista chorób wewnętrznych i opieki paliatywnej
Lek.med. Marta Rogowska radioterapełta, onkolog kom. 693782615 tel.praca (12)27-14-530
Lek. med. Andrzej Kukiełka radioterapeuta, onkolog w trakcie specjalizacji z opieki paliatywnej kom. 606713414 tel. praca 12 2714530

Lek.med. Renata Wróbel-Radecka
kom. 664768830 tel.praca 12 27-14-530

Lek.med. Danuta Bodziony-Zwierzykowska
pediatra
kom. 603113831 tel.praca 12 27-14-530


Lek.med. Xenia Puczyńska-Łukańko
specjalista medycyny rodzinnej
kom. 604269681 tel.praca (12) 27-14-530


Lek.med. Piotr Kryzia
specjalista chorób wewnętrznych
kom. 608492716 tel.praca (12) 27-14-530

Galeria organizacji:

Dane teleadresowe

Telefon:

(12) 2714530

Telefon:

509713269

Strona:
http://www.hospicjum-wiśniowa.pl/

Adres:

Wiśniowa 317, Wisniowa 32-412

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: Wiśniowa 317 Wisniowa 32-412