Powrót na listę

Medi Compleks sp. z.o.o .Hospicjum,Opieka Paliatywna

Opis organizacji

„Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci.”


Hospicjum to zespół ludzi służących solidarnie sobie nawzajem. Silni potrzebni są słabszym, a słabi silnym. Hospicjum pomaga człowiekowi bez względu na jego światopogląd czy wyznanie. Opiekując się chorym widzimy całego człowieka, a nie tylko jego chorobę. Pragniemy pomóc mu żyć z chorobą , w miarę potrzeby rehabilitować. Dużą część pracy Hospicjum stanowi wspieranie chorego człowieka i jego bliskich.
Opieka hospicyjna jest bezpłatna.


Idea i metody opieki hospicyjnej
- walka z bólem i innymi przykrymi objawami choroby
- czynienie godnym ostatniego etapu życia chorego
- wspomaganie rodziny w opiece nad chorym
- pomoc i wsparcie rodzinom osieroconym


Dostępność do świadczeń

Zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich, pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu.

Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub jego rodziną.

Każda wizyta personelu hospicjum jest potwierdzona przez chorego lub jego rodzinę.

Personel gotowy do udzielania porad telefonicznych przez 7 dni w tygodniu (także w święta) i w razie potrzeby do udzielenia pomocy w czasie wizyty w domu.


Warunki objęcia chorego domową opieką hospicyjną:

- skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
- udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego,
- zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie,
- kwalifikacja lekarza hospicjum domowego.

Objęcie opieką hospicyjną nie oznacza utraty opieki lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej, ale jest jej uzupełnieniem.

Hospicjum Domowe Królowej Apostołów rozpoczęło swoją działalność 16.07.2009r, obejmując najpierw opieką jedynie dorosłych, zaś od 1 stycznia 2011 roztacza również opiekę nad dziećmi.
Wzorem i wielką pomocą w realizacji naszych hospicyjnych działań była i jest nasza rodaczka, Maria Cygan -lekarz specjalista opieki paliatywnej, człowiek wielkiego serca, wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności dostrzegania w życiu największych wartości.

Nasi mali podopieczni hospicjum pochodzą z terenu powiatu myślenickiego i powiatów ościennych. Opiekujemy się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Obejmujemy pomocą wszystkie sfery życia chorego dziecka i jego rodzinę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sama pomoc medyczna nie wystarczy…...Dlatego poza fachową wiedzą staramy się być wsparciem, pamiętając, że często sama obecność jest najlepszym lekarstwem, mogacym przynieść ulgę w tych trudnych dniach życia czlowieka.

Dorośli chorzy hospicjum domowego to osoby z terenu powiatu myślenickiego i powiatów ościennych, z rozpoznaniem zaawansowanej choroby nowotworowej. Służąc im i ich rodzinom zawsze stawiamy na pierwszym miejscu człowieka i godność osoby ludzkiej, którą posiada każdy. Jan Paweł II, w swojej nauce często poruszający problem choroby i cierpienia jest dla nas duchowym przewodnikiem a jego nauka drogowskazem.


Zespół hospicyjny składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, pedagoga, kapłanów i wolontariuszy otacza chorych kompleksową opieką domową, dopasowaną do indywidualnych potrzeb chorych i ich rodzin.


Siedziba Hospicjum Domowego Królowej Apostołów znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Wiśniowej pod nr. 317, przy kościele parafialnym św. Marcina.

Tekst; D. Kowal

Oferta organizacji

Muszą być spełnione następujące warunki, abyśmy mogli objąć dziecko domową opieką hospicyjną:


- rozpoznanie choroby kwalifikującej do objęcia opieką paliatywna i hospicyjną dzieci do 18 roku życia (lista poniżej)
- skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (może być wydane przez lekarza oddziału szpitalnego lub lekarza POZ )
- udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego
- rodzice/opiekunowie powinni mieć pełną wiedzę na temat realnego stanu zdrowia dziecka
- rodzice i dziecko pragną być w domu
- kwalifikacja lekarza hospicjum domowego
- zapewnienie stałej obecność w domu kompetentnego opiekuna
- podpisy rodzica lub opiekuna dziecka w karcie wizyt w domu chorego


WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ DZIECI DO 18 ROKU ŻYCIA

POBIERZ ZAŁĄCZNIK Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 139 poz. 1138


Kierownik NZOZ ZDROWIE s.c.:
Danuta Kowal
kom. 509713269 tel.praca 12 27-14-530

Lek.med. Maria Cygan
specjalista chorób wewnętrznych i opieki paliatywnej
kom. 605680368 tel.praca 12 27-14-530


Lek Maria Cygan specjalista chorób wewnętrznych i opieki paliatywnej
Lek.med. Marta Rogowska radioterapełta, onkolog kom. 693782615 tel.praca (12)27-14-530
Lek. med. Andrzej Kukiełka radioterapeuta, onkolog w trakcie specjalizacji z opieki paliatywnej kom. 606713414 tel. praca 12 2714530

Lek.med. Renata Wróbel-Radecka
kom. 664768830 tel.praca 12 27-14-530

Lek.med. Danuta Bodziony-Zwierzykowska
pediatra
kom. 603113831 tel.praca 12 27-14-530


Lek.med. Xenia Puczyńska-Łukańko
specjalista medycyny rodzinnej
kom. 604269681 tel.praca (12) 27-14-530


Lek.med. Piotr Kryzia
specjalista chorób wewnętrznych
kom. 608492716 tel.praca (12) 27-14-530

Galeria organizacji:

Dane teleadresowe

Telefon:

(12) 2714530

Telefon:

509713269

Strona:
http://www.hospicjum-wiśniowa.pl/

Adres:

Wiśniowa 317, Wisniowa 32-412

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: Wiśniowa 317 Wisniowa 32-412Powrót na listę