Zgromadzenie zakonne Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty (CSMM)

Opis organizacji

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia.
Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r.

W ciągu wieków ówczesny Zakon przechodził różne koleje losu i z upływem lat siostry coraz bardziej angażowały się w dzieła apostolskie podejmowane dla Królestwa Bożego, aby przez nie naśladować przykład naszej Świętej Patronki Marii Magdaleny w miłowaniu Chrystusa.Charyzmatem Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty jest pokuta wynagradzająca za grzechy świata,
a szczególnie za grzechy kobiet, które pobłądziły na ścieżkach życia wytyczonych przez Boga każdemu człowiekowi drogowskazami Jego Przykazań. Stąd szczególne miejsce w duchowości sióstr zajmuje kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, któremu magdalenki wynagradzają za grzechy człowieka.Charyzmatem Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty jest pokuta wynagradzająca za grzechy świata, a szczególnie za grzechy kobiet, które pobłądziły na ścieżkach życia wytyczonych przez Boga każdemu człowiekowi drogowskazami Jego Przykazań. Stąd szczególne miejsce w duchowości sióstr zajmuje kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, któremu magdalenki wynagradzają za grzech człowieka. Swą historię na ziemiach polskich zgromadzenie - ówcześnie mniszy zakon - rozpoczęło już w XIII wieku. Pierwszy klasztor ufundowany został staraniem św. Jadwigi Śląskiej i jej męża Henryka Brodatego w 1217 r. w Nowogrodźcu nad Kwisą

Galeria organizacji:

Dane teleadresowe

Telefon:

75 646 15 94

Strona:
magdalenki.pl

Adres:

Wrocławska 17, LUBAŃ 59–8

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: Wrocławska 17 LUBAŃ 59–8