Zgromadzenie oraz Przedszkole Niepubliczne Sióstr świętego Józefa (Józefitki CSSJ) w Tarnowie

Opis organizacji

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, należy do wielkiej rodziny św. Franciszka. Zostało założone 17.02.1884 przez św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana archidiecezji lwowskiej (ur. 1.11.1845 w Sanoku - zm. 1.01.1920 we Lwowie).

Pełni ono w Kościele misję zleconą przez Założyciela, który modlił się za nas:

17.11.1992 r. W Zgromadzeniu zostały utworzone dwie prowincje: Tarnowska i Wrocławska oraz trzy delegatury: Afrykańska, Brazylijska i Ukraińska. Siostry służą Bogu w Kościele także poza granicami Polski (Francja, Niemcy, Włochy, Ukraina, Brazylia, Kongo, Kamerun).

Patronem Prowincji Tarnowskiej jest Święty Józef - Opiekun Kościoła świętego - potężny orędownik u Boga, naszego Pana.
Bóg go wezwał, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa. W ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia. (...)
Na swej życiowej drodze, która była pielgrzymowaniem w wierze, Józef do końca pozostał wierny wezwaniu Bożemu, tak jak Maryja (por. RC 8.17). Zapatrzone w św. Józefa, jego życie i wierność Bogu do końca, pragniemy jak on służyć Jezusowi w ludziach potrzebujących.
Obecnie do Prowincj przynależy 215 sióstr, 36 z nich pracuje poza jej terytorium (Europa Zachodnia, Delegatura Afrykańska, Delegatura Brazylijska, Delegatura Ukraińska i prowincja Wrocławska). Do prowincji należy 21 domów, w których w duchu charyzmatu Założyciela służymy potrzebującym miłości miłosiernej: ubogim materialnie i duchowo, chorym, ludziom starszym, niepełnosprawnym, młodzieży i dzieciom.

Galeria organizacji:

Dane teleadresowe

Telefon:

(14) 630 06 91

Fax:

14 622-11-37


Adres:

Mościckiego 34, Tarnów 33-100

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: Mościckiego 34 Tarnów 33-100