Dom Opieki Sióstr św. Jadwigi

Opis organizacji

Placówka zapewnia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Oferta organizacji

Przedmiotem tego kultu jest miłość Boga objawiona w Sercu Jezusa. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona jest w piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego. Jej ideą jest przypominanie o wielkiej miłości Zbawiciela do ludzi oraz wezwanie skierowane do każdego z nas, aby na tę miłość odpowiedzieć. Oddając cześć Sercu Jezusowemu, uświadamiamy sobie bardziej niż kiedykolwiek, że "miłość nie jest miłowana". Pragniemy więc, aby nasze serca rozpalił ogień Bożej miłości. Widzimy jak wielu pozostaje głuchymi na wezwanie Pana i przepraszamy za nich. Wielu żyje w grzechu, więc za nich chcemy wynagradzać. Chcemy się też wpatrywać w Serce Zbawiciela, ponieważ jak pisze Jan Paweł I w swym „Liście o Sercu Bożym z okazji Trzystuletniej Rocznicy Śmierci Św. Małgorzaty Marii”- „od Najświętszego Serca Jezusa serce człowieka otrzymuje zdolność kochania”. Nabożeństwo do Serca Bożego prowadzi do najbogatszego źródła, z którego tryska czysta woda życia i zdrój miłosierdzia. W Boskim Sercu Jezusa ukryta jest cała pełnia Bóstwa i każdy rodzaj łaski, można w Nim dotknąć Prawdy, jak niewierny Tomasz – uwierzyć, że Pan zmartwychwstał i żyje. Odmawiając litanię, mogę wpatrywać się w Serce Jezusa i za każdym razem rozważać Boski Majestat, głębię i piękność wszelkich cnót, a szczególnie miłość – która uczy pokory, przebaczenia i cierpliwego znoszenia krzywd, a także posłuszeństwa, czyli szukania i pełnienia woli Ojca. W Sercu Bożym mamy ukryte nieprzebrane skarby miłości.

Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi zostało poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusowemu .

Galeria organizacji: