H. Fundacja Sadyba

Opis organizacji

Celem powołania Fundacji jest utworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji bytowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w starszym wieku. Środkiem do realizacji tego celu jest stworzenie godnych warunków w prowadzonych przez Fundację domach, w których osoby te będą miały zapewnioną profesjonalną opiekę i życzliwą atmosferę.

Dom zlokalizowany w Bystrej Krakowskiej będzie prowadzić działalność fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną. W przyszłości dom ten będzie dysponował nowoczesną i funkcjonalną pływalnią. A obecnie prowadzone są terapie zajęciowe z mieszkańcami Domu, które umożliwiają rozwijanie licznych zainteresowań oraz aktywizację w środowisku lokalnej społeczności. Personel Domu dba nie tylko o zdrowie fizyczne mieszkańców, ale również o ich potrzeby kulturalne i duchowe.

Fundacja udziela także wszechstronnej pomocy wielu osobom pozostającym w trudnej sytuacji bytowej. Niestety, więcej jest potrzebujących niż środków, którymi Fundacja dysponuje. Dlatego każda pomoc lub wsparcie udzielone Fundacji przyjęte będzie z wdzięcznością i skierowane na cel zgodny z wolą darczyńcy.

Dane teleadresowe

Telefon:

33 819 48 43

Strona:
www.sadyba.org

Adres:

Klimczoka 80, Bystra Krakowska 43-360

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: Klimczoka 80 Bystra Krakowska 43-360