Fundacja Ex Animo im. Marii Sapiechy

Opis organizacji

Fundacja EX ANIMO została powołana z inicjatywy księżnej Marii Sapiehy i kierownika Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” prof. Danuty Perek. Jej celem jest pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i wspieranie działań Kliniki.

Fundacja EX ANIMO rozpoczęła swą działalność w maju 1994 roku.

Fundatorami Fundacji byli: Maria Krystyna Sapieha, Danuta Perek, Anna Branicka-Wolska, Maria Kozera, Grażyna Bójnowska-Kropczyńska, Jerzy Kropczyński, Krzysztof Koziełł-Poklewski, Zdzisław Rondio, Bogdan Sarwiński, Zbigniew Studziński i Mirosława Zaskórska.

Członkami honorowymi Fundacji zostali: Serena Balfour, Albert Światopełk - Czetwertyński i Krzysztof Kieślowski.

Działalność Fundacji nie byłaby możliwa bez pomocy ludzi dobrej woli. Szczególnie hojni darczyńcy nagradzani są statuetką - symbolem Fundacji EX ANIMO.O sercu

Symbolem Fundacji jest ozdoba w kształcie serca. Została ona odkryta w 1996 r. przez zespół archeologów pod kierunkiem mgr Grażyny Nawrolskiej , podczas badań starego miasta w Elblągu. Pochodzi ona z warstw średniowiecznych, datowanych na koniec XIII wieku. Jest więc najstarszą ozdobą w kształcie serca, znalezioną w Polsce. Wykonana została z cyny, naśladując granulację i filigran. Analogiczne ozdoby, lecz wykonane w złocie i datowane na koniec XIV wieku, znane są z terenu Francji.

Order Uśmiechu

9 czerwca 2003 r. Prezydent Fundacji – księżna Maria Sapieha została odznaczona Orderem Uśmiechu. Uroczystość odbyła się Sali Widowiskowej Centrum Zdrowia Dziecka. To jedyne w swoim rodzaju wyróżnienie przyznawane jest dorosłym przez dzieci za okazywane im serce, cierpliwość i pomoc.25 - lecie działalności Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
16 października 2002 r. Prezydent Fundacji - księżna Maria Sapieha otrzymała dyplom z podziękowaniami za działalność na rzecz Kliniki Onkologii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

45-lecie onkologii dziecięcej w Polsce

21 listopada 2007 r. Prezes Zarządu Fundacji Joanna Niemojewska otrzymała medal okolicznościowy Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Oferta organizacji

Dzięki środkom zebranym przez Fundację możliwy był zakup dla Kliniki Onkologii IP CZD potrzebnego sprzętu medycznego i wyposażenia m.in. separatora komórkowego, kardiomonitorów, pulsoksymetrów, ssaków próżniowych, pomp infuzyjnych, rozwieraczy wewnątrzczaszkowych niezbędnych do operacji nowotworów mózgu oraz specjalistycznych łóżek przeznaczonych dla dzieci obłożnie chorych, umożliwiających dostęp do pacjenta i zapobiegających powstawaniu odleżyn.

Fundacja sfinansowała również pełne wyposażenie przebudowanej sali izolacyjnej i zabiegowej oraz zakupiła niezbędny sprzęt komputerowy.

Fundacja pokrywa także część bieżących wydatków Kliniki Onkologii takich jak: zakup portów, cewników, wyposażenia świetlicy dla dzieci oraz zakup artykułów biurowych.

Finansujmy ponadto udział lekarzy i pielęgniarek w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach, sympozjach i szkoleniach, umożliwiając im tym samym wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami onkologii dziecięcej w Polsce i na świecie.
Prenumerujemy i zakupujemy także literaturę fachową.

W 2003 r. Fundacja koordynowała i współfinansowała remont kapitalny Kliniki Onkologii IP CZD

W 2007 r. podjęła się organizacji i finansowania miejsc noclegowych dla rodziców i opiekunów pacjentów Kliniki Onkologii IP CZD. 7 Lutego 2008 zaś nastąpiło ich oficjalne otwarcie.

Dane teleadresowe

Telefon:

(22) 851 10 80

Strona:
www.exanimo.pl

Adres:

al. Dzieci Polskich 20, Warszawa 04-730

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: al. Dzieci Polskich 20 Warszawa 04-730