STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW RADIESTEZJI

Opis organizacji


Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji ( w skrócie - SRR) zostało zarejestrowane dnia 6 sierpnia 1992 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie (VII Wydział Cywilny i Rejestrowy), a w wyniku zmiany ustawy ponownie, dn. 23 lipca 2002 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie (XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji wywodzi się ze Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie powstałego w 1976 roku, liczy 75 członków, w tym tytuł rzeczoznawcy radiestezji SRR posiada 16 osób, mistrza w rzemiośle radiestezja 13 osób, a czeladnika 8 osób. Jest to organizacja o charakterze naukowo – zawodowym zrzeszająca kwalifikowanych radiestetów pragnących czynnie działać na rzecz dobra ludzi, gospodarki i nauki.Zarząd Stowarzyszenia

prezes kol./-/ Andrzej Kolk - /tel.+48 608800577/

wiceprezes kol. /-/ Stanisław Polak /tel. +48 668 640 274 /

sekretarz kol/-/ Piotr Gałęzowskii - /tel. +48695894049 /

skarbnik kol. /-/ Wiesław Gryz - /tel. + 48 607152722/

członek Zarządu
kol. /-/ Leszek Gilak - /tel. +48 504505112/

Oferta organizacji

Cele Stowarzyszenia:

- stałe doskonalenie umiejętności, pogłębianie wiedzy radiestezyjnej oraz dbanie o wysoki poziom etyki zawodowej członków Stowarzyszenia

- upowszechnianie wiedzy radiestezyjnej w społeczeństwie

- reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych oraz organizacji krajowych i zagranicznych

- ochrona pozycji zawodowej radiestetów

Sposoby realizacji celów

- współdziałanie z organami państwowymi oraz z organizacjami społecznymi

- prowadzenie badań i ekspertyz w dziedzinie radiestezji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą zawodową

- organizowanie konferencji ,sympozjów, wystaw, dyżurów informacyjnych, spotkań konsultacyjnych, odczytów, prelekcji, kursów szkoleniowych połączonych z zajęciami praktycznymi i egzaminów kwalifikacyjnych

- udział w zjazdach, naradach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez inne stowarzyszenia w celu wymiany doświadczeń

- wydawanie biuletynu informującego o bieżących osiągnięciach w Polsce i na świecie w dziedzinie radiestezji, prowadzenie wymiany wydawnictw i gromadzenie publikacji

- organizowanie wystaw i przeglądów dorobku radiestezyjnego

- rejestrowanie dokumentacji z badań radiestezyjnych oraz szkoleń i osiągnięć swoich członków.

Z dotychczasowych badań radiestezyjnych wiadomo, że przebywanie w strefach zadrażnień geopatycznych powoduje często pojawianie się różnych dolegliwości, takich jak: ból głowy, nóg, wzrost ciśnienia, złe samopoczucie, zawroty głowy, bezsenność, ogólne zmęczenie i wyczerpanie. Po dłuższym czasie przebywania w takich miejscach mogą pojawić się poważniejsze dolegliwości, jak np. alergie, reumatyzm, artretyzm, skłonności do chorób serca, układu oddechowego, infekcji, rozwoju nowotworów itp. Jednocześnie w takich warunkach pogarsza się atmosfera w pracy i domu. Osoby przebywające w strefach zadrażnień są rozdrażnione, kłótliwe, pozbawione inwencji twórczych. Powoduje to dodatkowo zmniejszenie wydajności pracy i zwiększenie absencji chorobowej.

Wymienione powyżej skutki oddziaływania czynników geopatycznych można ograniczyć lub im zapobiec korzystając z usług kwalifikowanych radiestetów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Radiestezji.

Galeria organizacji:

Dane teleadresowe

Telefon:

608 800 577

Strona:
www.radiesteci.pl

Adres:

UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3 lok.LOK.01, WARSZAWA 02-362

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3 lok.LOK.01 WARSZAWA 02-362