Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Opis organizacji

Firma Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie ss. Miłosierdzia prowadzi działalność w branży Domy i ośrodki pomocy społecznej w Poznaniu
Źródłem życia duchowego Szarytek jest liturgia, a centrum życia i misji oraz najistotniejszym, codziennym spotkaniem z Chrystusem i braćmi - Eucharystia, w której dokonuje się zjednoczenie wspólnoty. Środkami kształtującymi życie duchowe sióstr są: wspólnie przeżywana Liturgia Godzin, sakrament pojednania, towarzyszenie i kierownictwo duchowe, asceza osobista i wspólnotowa, codzienne godzinne rozmyślanie, rachunek sumienia, czytanie duchowne, czas milczenia, 8-dniowe rekolekcje roczne, raz w miesiącu dzień refleksji i modlitwy oraz codzienny różaniec i modlitwa Anioł Pański.

Założyciele wpoili swym córkom miłość i naśladowanie Najświętszej Dziewicy i obrali Maryję za jedyną Matkę Zgromadzenia. Kult Matki Bożej Niepokalanie Poczętej trwał od momentu założenia Zgromadzenia, a pogłębił się jeszcze po objawieniach Matki Najświętszej w 1830 r., kiedy ukazała się Ona w Paryżu nowicjuszce Sióstr Miłosierdzia - św. Katarzynie Labouré.

Wspólnota otrzymała również od Boga inne dary. Szkaplerz Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny został przekazany Siostrze Miłosierdzia Justynie Bisqueyburu w 1840 r. i zatwierdzony przez Piusa IX w 1863 r.; natomiast Szkaplerz Męki Pańskiej został objawiony przez Pana Jezusa Siostrze Miłosierdzia Apolonii Andriveau w 1846 r. i zatwierdzony przez tego samego papieża w 1847 r. Od prawie 400 lat, każdego dnia o godzinie 15.00, godzinie śmierci Zbawiciela, Siostry odmawiają akt adoracji, oddając cześć Chrystusowi Ukrzyżowanemu.

Oferta organizacji

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
- Markot Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu
- Stowarzyszenia Pomocy w Problemach ŻyciowychAdres: ul. Sielska 13 Poznań 60-129