Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek Płock - Dom Macierzysty

Opis organizacji

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa – w skrócie: Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek, oparte jest na III Regule Św. Franciszka Serafickiego.

Jest Zgromadzeniem na prawie papieskim, kontemplacyjno - czynnym, habitowym, założonym przez – Sługę Bożą – Matkę Józefę Hałacińską w 1918 r. w Płocku.

Charyzmatem Zgromadzenia, przekazanym przez Założycielkę, jest miłość do Chrystusa Ukrzyżowanego, wyrażająca się w kulcie Męki Pańskiej. Kult ten koncentruje się na kontemplacji Tajemnicy Odkupienia: męki, śmierci

i uwielbienia Chrystusa.

Wezwane jako Pasjonistki, podejmujemy charyzmat Matki Założycielki i włączamy się w misję zbawczą Kościoła. Dążąc do doskonałego zjednoczenia

z Bogiem, upodobniamy się do Chrystusa cierpiącego przez branie krzyża na każdy dzień w duchu wynagrodzenia Bogu za zniewagi, jakie doznaje od grzeszników.

Miłość do Chrystusa przynagla nas do służenia naszym bliźnim przez apostolstwo: modlitwy, cierpienia, ofiary

i działalności zewnętrznej.

Pismo Święte,

KKK, KPK i dokumenty Kościoła Katolockiego

http://biblia.deon.pl

http://www.katechizm.opoka.org.pl

http://www.archidiecezja.lodz.pl/prawo.html

http://ewangeliadlanas.wordpress.com
Domy rekolekcyjne

http://www.cfd.salwatorianie.pl

http://www.cfdtrzebinia.sds.pl

http://www.rekolekcje.org

http://www.gajdy.pl

http://www.rekolekcje.vel.pl

http://www.fdfe.franciszkanie.pl/index.php

http://www.fitnessduchowy.pl/index.php

http://www.zawierzanki.pl/Nowa/index%201.htm

http://www.elianum.pl/index.php?go=kalendarium

http://www.domrekolekcyjny.pl/dzial.php?id=45

http://rekolekcje.karmelczerna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=90

Galeria organizacji:

Dane teleadresowe

Telefon:

(24) 262-26-96

Strona:
siostry-pasjonistki-plock-d-m.manifo.com

Adres:

Sienkiewicza 24, Płock 09-402

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: Sienkiewicza 24 Płock 09-402