ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ

Opis organizacji

Założyciel i prezes Stowarzyszenia Ks. Jan Schneider chciał, aby podopieczne znajdowały duchowe oparcie i były otoczone miłością w nowym dla nich środowisku przez ludzi posługujących im w nowym domu Stowarzyszenia. Uznał, że temu zadaniu najlepiej sprostają siostry zakonne. Na początek cztery nauczycielki pracujące w Stowarzyszeniu odważyły się poświęcić swym wychowankom i 26 maja 1863 roku z rąk Ks. Schneidera przyjęły szatę zakonną i złożyły Bogu śluby jako Siostry Maryi Niepokalanej.Nowa rodzina zakonna stopniowo powiększała się i rozszerzała pole swej działalności poprzez organizowanie regularnych kursów prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi pozbawionymi troski rodzicielskiej, zapewnienie opieki medycznej służącym.Błogosławię wam z całego serca.To były ostatnie słowa Ks. Jana Schneidera, wypowiedziane 7 grudnia 1876 roku na łożu śmierci do zaledwie 9 Sióstr Maryi Niepokalanej, kontynuatorek jego dzieła. Błogosławieństwo to zaowocowało wspaniałym rozkwitem Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, które po śmierci Założyciela przyjęło do swego grona setki kandydatek pragnących posługiwać najuboższym
z ubogich. Dzięki temu można było na wzór domu Zgromadzenia we Wrocławiu w ciągu następnych sześćdziesięciu lat utworzyć klasztory w prawie 130 miastach i wsiach Śląska, Pomorza, Brandenburgii
i Westfalii a także Siedmiogrodu. Siostry podjęły szerszy zakres prac i zorganizowały szkołę gospodarstwa domowego, kursy prowadzenia domu dla dziewcząt i kobiet, naukę prac ręcznych
w szkołach państwowych, żłobki, ochronki dla dzieci, posługiwały ludziom chorym w ich domach
i szpitalach.

Oferta organizacji

Cele:
Doraźna (natychmiastowa), krótkoterminowa pomoc osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej - ofiarom przemocy - kobietom i dzieciom, lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności.

Ośrodek, w zależności od sytuacji i potrzeb, może świadczyć pomoc:
* doradczą,
* informacyjną,
* psychologiczną,
* terapeutyczną,
* pedagogiczną,
* prawną,
* medyczną i socjalną,
* bytową na czas zamieszkiwania w Hostelu Ośrodka.

Każda z form pomocy ma służyć wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie i doprowadzić do jej usamodzielnienia (udzielenie wsparcia w celu osiągnięciu możliwie szybko własnej pełnej aktywności społecznej).

Dane teleadresowe

Telefon:

71 322 44 41

Telefon:

713227539

Strona:
marianki.pl

Adres:

Kard. Bolesława Kominka 3/5, Wrocław 50-329

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: Kard. Bolesława Kominka 3/5 Wrocław 50-329