Dom Pomocy Społecznej Jaromin

Opis organizacji

om Pomocy Społecznej w Jarominie powstał w 1990 roku.

Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu odrębnie dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom Pomocy Społecznej w Jarominie stanowi kompleks 15 budynków na obszarze 8,5 ha. Powierzchnia budynków mieszkalnych stanowi łącznie około 10000 m2. Wokół domu znajdują się krzewy, oczka wodne drzewka ozdobne, pergole.

Każdy budynek mieszkalny wyposażony jest w: kuchnię, stołówkę, świetlicę, pokój gościnny, gabinet zabiegowy, salę sportową, bibliotekę. Oprócz budynków mieszkalnych na terenie DPS znajduje się również biuro, budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej, kuchnia i stołówka, pralnia, garaż, kotłownia, portiernia oraz budynki gospodarcze – wszystko to zapewnia kompleksowe zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu odrębnie dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W Domu zostały powołane 2 zespoły Teraputyczno-opiekuńcze.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Mieszkaniec Domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, (jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca).

Dane teleadresowe

Telefon:

91 387 33 13

Telefon:

91 387 25 29


Adres:

Jaromin 50, Jaromin 72-320

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe: