Powrót na listę

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku

Opis organizacji

Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu pobudowany został w 1968r. Atrakcyjne położenie wśród zieleni, tuż przy Parku Solankowym i obiektach rekreacyjno-sportowych w ciekawym mieście – stolicy Kujaw Zachodnich tworzy dodatkowe walory pobytu mieszkańców. Mieszkańcy poza opieką ze strony fachowych pracowników Domu, mają możliwość i korzystają z lecznictwa uzdrowiskowego i konsultacji specjalistycznych prowadzonych w poradniach specjalistycznych zlokalizowanych na terenie miasta jakie w szerokim zakresie istnieje w Inowrocławiu.

Oferta organizacji

Zapewniamy:

usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne,
opiekę lekarską wg potrzeb,
opiekę pielęgniarską,
rehabilitację,
pełne wyżywienie z uwzględnieniem diet,
terapię zajęciową

Usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne wykonywane są w gabinecie bądź przy łóżku chorego.

Oferujemy zabiegi w zakresie:

Fizykoterapii (elektroterapia w pełnym zakresie, laser, pole magnetyczne, ultradźwięki, bioptrom, sollux)
Kinezyterapia (fotel do masażu, Atlas do ćwiczeń, rower rehabilitacyjny, ćwiczenia: indywidualne, przyrządowe, manualne)
Hydroterapia (kąpiele perełkowe)
Masaże: ręczny, wodny do stóp, wibracyjny.

Gabinet rehabilitacji wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt usprawniający.Ponadto Dom zapewnia:


korzystanie z punktu bibliotecznego, prasy codziennej oraz wgląd do przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania DPS,
regularne wizyty duszpasterskie i spowiedź,
pomoc w załatwieniu spraw osobistych, korespondencji z urzędami i rodziną,
zapewniamy możliwość kontaktu z Dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,
zapewniamy sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Domu,
zapewniamy dostęp do lekarzy specjalistów,
uczestnictwo w uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez Dom (Wigilia, święta Wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)
nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.W ramach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i terapii zajęciowej mieszkańcy biorą udział w:zajęciach gimnastycznych,
zajęciach świetlicowych,
organizowanych wycieczkach turystyczno – krajoznawczych,
turnusach rehabilitacyjnych,
pracach w ogródkach przydomowych,
pracach w pomieszczeniach ogólnodostępnych Domu,
wykonywaniu stroików okolicznościowych i innych prac rękodzieła,
wykładach, rozmowach z kapłanami, spotkaniach grupowych,
spacerach, grach i zabawach integracyjnych,
zajęciach z biblioterapii, choreoterapii i muzykoterapii.Adres: ul.Wierzbińskiego 49 Inowrocław 88-100Powrót na listę