Powrót na listę

Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów pw. bł. Stanisława Papczyńskiego

Opis organizacji

Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów pw. bł. Stanisława Papczyńskiego znajduje się w Górze Kalwarii. Wieczernik powstał w 1674 roku. Zakonnicy zapraszają wszystkich wiernych do udziału we wspólnej modlitwie. Do 2008 roku dom zakonny był używany jako rezydencja klasztoru.

Oferta organizacji

Zgromadzenie zakonne Księży Marianów jest stowarzyszeniem księży zakonników, dla których jednym z głównych miejsc kultu jest Wieczernik. Wszyscy wierni, którzy są zainteresowani działalnością księży, mogą przyłączyć się do udziału we wspólnej modlitwie. Klasztor od lat towarzyszy młodym ludziom w podejmowaniu decyzji o wyborze powołania.

Założycielem zakonu Marianów był błogosławiony ojciec Stanisław Papczyński. Wieczernik na Górze Kalwarii powstał już w 1674 roku, a w 1952 roku został przekazany Marianom. W 1973 roku podjęto budowę domu zakonnego, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Przy kościele od niedawna działają różne grupy. Są one idealną okazją, by zbliżyć się do Pana Boga, zaangażować się w życie liturgiczne, a także zagłębić się w osobistej modlitwie. Najwcześniej powstawały Koła Żywego Różańca. Młodzi ludzie chętnie spotykają się także we wspólnocie Metanoia. W 2009 roku powstała wspólnota Wieczernik, która czynnie uczestniczy w katechezach. Rok później zawiązała się wspólnota Bractwa Misterium Męki Pańskiej, które co roku organizuje Misterium Męki Pańskiej w okresie wielkanocnym. Najmłodszą wspólnotą jest grupa mężczyzn, która spotyka się co trzecią środę.

Zakonnicy odprawiają szereg mszy świętych w różnych intencjach. Najczęściej odbywają się:

msze święte o uzdrowienie,
msze święte w języku łacińskim,
msze święte w intencji pielgrzymów,
msze święte w intencji dobroczyńców,
msze święte dla dzieci,
msze święte ku czci bł. Stanisława Papczyńskiego.

W liturgii czynnie uczestniczą nasi ministranci, świeccy lektorzy oraz schola. Wieczernik jest chętnie odwiedzany przez wielu pielgrzymów zarówno z Polski, jak i z Białorusi, Słowacji i Stanów Zjednoczonych. Przybywający tłumnie do sanktuarium pielgrzymi mogą liczyć na gościnność, wyciszenie i znalezienie spokoju ciała i ducha.

Muzeum bł. o. Stanisława Papczyńskiego na Górze Kalwarii zostało otwarte 11 grudnia 2015 roku. Nie była to przypadkowa data, gdyż w 1670 roku ojciec Stanisław założył Towarzystwa Księży Marianów. Wystawa jest podzielona na dziewięć części, w których zgromadzone są wszystkie muzealia, archiwalia i księgozbiory związane z tą postacią.

Zgromadzenie księży organizuje również cykliczne rekolekcje dla rodzin, powołaniowe, warsztaty, spotkania i rekolekcje młodzieżowe.

Serdecznie zachęcamy osoby zainteresowane i pielgrzymów do odwiedzania klasztoru i Wieczernika.

Zapraszamy.