Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Koło w Sanoku

Opis organizacji

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta zostało założone w Sanoku, w województwie podkarpackim. Działalność prowadzimy nieprzerwanie od 1981 roku. Jest to pierwsza w kraju organizacja pozarządowa, która zajmuje się pomocą bezdomnym. Aktualnie zrzeszamy 1900 osób, w 67 kołach.

Oferta organizacji

Nasze towarzystwo jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną. Niesiemy pomoc osobom zarówno ubogim, jak i bezdomnym. Zakładamy i prowadzimy noclegownie, schroniska, domy stałego pobytu oraz inne placówki pomocowe.

Swoje cele realizujemy poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej oraz poprzez pracę socjalną i posługę religijną. Do naszych zadań należą:

szkolenie wolontariuszy i pracowników
inspirowanie badań naukowych
współdziałanie z administracją państwową, samorządem terytorialnym, Kościołem Katolickim oraz innymi organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do kontaktu.

Jadłodajnia, tel: 13-46-42-865
Dar Serca, tel: 13-46-300-67
Schronisko, Dom Inwalidy Bezdomnego, tel: 13-46-42-895

Dane teleadresowe

Telefon:

13 464 57 45

Strona:
www.tpba.sanok.pl

Adres:

Hetmańska 11, Sanok 38-500

Kontakt emailowy

Wiadomość*:

Frazy kluczowe:Adres: Hetmańska 11 Sanok 38-500